Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paltamon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paltamo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paltamo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.11.2022/Pykälä 272 

 

Kaavoitusaloite Kylkivaara, wpd Finland Oy

 

Khall 29.11.2022 § 272  

412/10.02.02/2022  

 

 

Valmistelija kaavasuunnittelija Johannes Turunen, p. 040 1800 841.

 

Wpd Finland Oy esittää kaavoitusaloitteessaan, että Paltamon kunnanhallitus käynnistää tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen hakijan esityksen mukaisesti Kylkivaaran alueelle. Wpd Finland Oy tulee vastaamaan kaavoitusaloitteen hyväksymisen jälkeen projektin hankekehityksestä, rakennuttamisesta ja tuulipuiston operoinnista, YVA-vaikutusten selvityksistä ja hankekustannuksista.

 

Tuulivoimahankealue sijaitsee Kontiomäen taajaman itäpuolella ja tuulivoima-alue rajoittuu Ristijärven ja Sotkamon kuntarajoihin. Alueen läheisyydessä kulkee Vartiukseen kulkeva kantatie 89 ja itäinen ratayhteys Vartiukseen. Kontiomäen taajamasta on matkaa hankealueelta 9 kilometriä. Paltamon kirkonkylälle on matkaa 22 kilometriä ja Ristijärven keskustaan 14 kilometriä hankealueelta.

 

Wpd:n alustavien suunnitelmien mukaan Kylkivaaran tuulipuistoon sijoittuisi 21 tuulivoimalaa, joista Paltamon kunnan puolelle sijoittuisi 19 tuulivoimalaa ja Ristijärven kunnan puolelle kaksi tuulivoimalaa. Suunnitellut voimalat olisivat yksikköteholtaan enintään 10 MW. Kaavoitusaloitteen mukaan voimalan tornin korkeus on maksimissaan 200 metriä ja roottorin halkaisija 200 metriä. Voimalan lakikorkeus (roottorin lapa mukaan lukien) olisi siten enimmillään noin 300 metriä. Alustava voimaloiden sijoittelusuunnitelma on esitetty kaavoitusaloitteen liitteenä. Sähkönsiirtoreitisestä ja niiden sijoittumisesta tuulivoima-alueelle Wpd on käynyt keskusteluja Fingridin kanssa. 

 

Wpd on käynyt neuvotteluja maan vuokraamisesta alueen kaikkien maanomistajien kanssa ja tarjoaa kaikille kaava-alueen maanomistajille mahdollisuutta maan vuokraamiseen, riippumatta sijoittuuko ko. kiinteistölle tuulivoimaloita tai muita tuulipuiston rakenteita. Tuulivoimalat tullaan rakentamaan vain sellaisten maanomistajien kiinteistöille, joiden kanssa on sovittu maanvuokrauksesta.

 

Liite: kaavoitusaloite osayleiskaavan laatimiseksi Kylkivaaran alueelle.

 

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

 

Kunnanjohtajan

päätösesitys: Kunnanhallitus päättää käynnistää Kylkivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen wpd Finland Oy:n esityksen mukaisesti. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisesti niin, että sitä voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena. Wpd Finland Oy vastaa kaavoituskustannuksista erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti.

 

Kunnanhallitus: Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin klo 15.04 -15.09 väliseksi ajaksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jyri Saastamoinen poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.14-15.23 (hallintolaki 28 §: yhteisöjäävi).

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

 

 Toimeenpano: ote, wpd Finland Oy, tekninen johtaja, kaavasuunnittelija, Ristijärven kunta / kirjaamo

 Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto (asia koskee valmistelua).